Khi bạn tải một tài liệu có định dạng (pdf, docx, doc, html ...), hệ thống sẽ phân tích từng câu trong văn bản và kiểm tra độ tương đồng. Dữ liệu để so sánh là các luận văn, bài báo, tạp chí từ các nơi tin cậy cung cấp, và hơn 1 triệu dữ liệu hệ thống tự thu thập. Với dữ liệu phong phú và thuật toán thông minh, hệ thống sẽ gửi kết quả phân tích độ tương đồng một cách nhanh chóng nhất!

Bạn click vào nút "Chọn tài liệu" -> Chọn file -> Bấm nút tải lên. Hệ thống sẽ nhận file và xử lý. Tùy thuộc vào số trang mà tốc độ phân tích trùng lặp văn bản và kiểm lỗi chính tả có thể khác nhau.

Sau khi bạn đã đăng nhập vào hệ thống. Click "Tài liêu" trên thanh ngang -> Click vào Tên tài liệu cần xem kết quả -> Hệ thống sẽ mở kết quả phân tích về trùng lặp văn bản và kiểm lỗi chính tả.

Trong chế độ xem kết quả phân tích, bạn có thể sắp xếp theo thứ tự trang hoặc lọc theo mức độ trùng lặp. Bạn có thể xuất báo cáo kết quả kiểm tra, chia sẻ link,...

Hệ thống đang ở giai đoạn thử nghiệm, vì vậy trong một số trường hợp có thể kết quả kiểm tra còn chưa chính xác, bạn có thể báo cáo thông qua hệ thống report của chương trình.