Địa chỉ liên hệ

  • Địa chỉ: Phòng 320 - E3 Trường đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Số điện thoại: 024 37549016
  • Email: doit@vnu.edu.vn