• Hệ thống hỗ trợ nâng cao chất lượng tài liệu
    Kiểm tra trùng lặp
    Sửa lỗi chính tả tiếng Việt
Kiểm tra trùng lặp văn bản

Kiểm tra trùng lặp văn bản

Dữ liệu của hệ thống bao gồm các luận văn, khoá luận của nhiều trường đại học lớn trong cả nước, cũng như các bài báo, tạp chí và nhiều nguồn tài liệu uy tín khác.


Sửa lỗi chính tả tiếng Việt

Sử dụng bộ từ điển tiếng Việt, quá trình học máy, hệ thống có thể phát hiện chính xác các trường hợp sai chính tả.

Kiểm tra trùng lặp văn bản

Giới thiệu

DoIT (Document Improvement Tool) là sản phẩm dịch vụ được cung cấp bởi Trường Đại học Công nghệ, dành cho đối tượng cá nhân, các trường, tổ chức giáo dục.

Sản phẩm DoIT được phát triển bởi Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN. Bằng việc ứng dụng các nghiên cứu trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên và xử lý dữ liệu lớn, DoIT đã hỗ trợ việc kiểm tra trùng lặp văn bản và sửa lỗi chính tả thông minh, nhanh chóng.

0
0
0
0

Lĩnh vực hỗ trợ

Công nghệ Thông tin

Tài chính - Ngân hàng

Khoa học Tự nhiên

Văn hoá - Nghệ thuật

Kinh tế - Quản lý

Y dược

Kỹ thuật - Công nghệ

Khoa học Xã hội

Các lĩnh vực khác


Các đơn vị đã sử dụng